προϊόντα

ΕΙΔΟΣ

ΟΙΚΟΣ

WEB SITE

Drug Screening (Συστήματα)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

ELISA (Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

ELISA (Αντιδραστήρια)

EQUIPAR

www.equipar.it

ELISA-Φθορισμός-Φωταύγεια (Συστήματα ανάγνωσης Μικροπλακών)

HIDEX

www.hidex.com

Imaging Systems

www.berthold.com/bio

Luminometers

www.berthold.com/bio

Microplate readers

www.berthold.com/bio

Radio Isotope Detectors

www.berthold.com/bio

Mάρτυρες DNA/RNA/Πρωτεινών

PEQLAB

www.peqlab.com

PCR (Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Αγωγιμόμετρα

CONSORT

www.consort.be

Ανακινητήρες - Αναδευτήρες

SELECTA

www.jpselecta.es

Ανάλυση Αλληλουχίας DNA (Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Ανάλυση Αμινοξέων
(Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

BIOCHROM

www.biochrom.co.uk

Αναλυτές Ιόντων

CONSORT

www.consort.be

Αντιγόνα Ανασυνδυασμένα

PEPROTECH

www.peprotech.com

Αντισώματα

SOUTHERN BIOTECH

www.southernbiotech.com

Αντλίες Κενού

KNF

www.knf.com

Απομόνωση DNA, RNA & Πρωτεινών (Συστήματα & Αντιδραστήρια Μαγνητικού Διαχωρισμού)

BIO-NOBILE

www.bio-nobile.com

Απομόνωση DNA/RNA (Αντιδραστήρια)

PEQLAB

www.peqlab.com

Απομόνωση Νουκλεικών Οξέων (Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Απόσταξη Νερού (Συστήματα)

JENCONS

www.jencons.co.uk

Αποστείρωση
& Διανομή
Θρεπτικών Υλικών (Συστήματα)

PBI INTERNATIONAL

www.internationalpbi.com

Αποστείρωση
& Διανομή
Θρεπτικών Υλικών (Συστήματα)

TEKNOLABO

www.tka.it

Βιοαισθητήρες (SPR)

BIACORE

www.biacore.com

Δειγματοληψία Αέρα για Μικροβιολογικό Έλεγχο
(Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

PBI INTERNATIONAL

www.internationalpbi.com

Διαχωρισμός Κυττάρων
(Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Ενζυμα (Restriction, Modifying)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Επωαστήρες με Ανακίνηση

SELECTA

www.jpselecta.es

Επωαστικοί Κλίβανοι -
Απλοί & Ψυχόμενοι

SELECTA

www.jpselecta.es

Ζυγοί

KERN

www.kern-sohn.com

Ηλεκτροφόρηση DNA & Πρωτεινών (Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Ηλεκτροφόρηση DNA & Πρωτεινών (Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

PEQLAB

www.peqlab.com

Θάλαμοι Nηματικής Ροής Αέρα

TELSTAR

www.telstar.es

Θερμικοί Κυκλοποιητές (PCR)

PEQLAB

www.peqlab.com

Ιξωδόμετρα

FUNGILAB

www.fungilab.com

Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης (μεγάλοι)

SELECTA

www.jpselecta.es

Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης (μικροί)

PBI INTERNATIONAL

www.internationalpbi.com

Κυτταρική Ανάλυση (Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Κυτταρομετρία Ροή (Συστήματα)

DAKO

www.dako.com

Λάμπες & Τράπεζες UV

VILBER

www.vilber.com

Λουτρά Υπερήχων

BRANSON

www.bransonultrasonics.com

Λουτρά Υπερήχων

SELECTA

www.jpselecta.es

Λυοφιλοποιητές

LABCONCO

www.labconco.com

Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια

SELECTA

www.jpselecta.es

Μικροσυστοιχίες (Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Μικροσυστοιχίες (Πλακίδια
& Αντιδραστήρια)

APPLIED MICROARRAYS

www.appliedmicroarrays.com

Ομογενοποιητές Stomacher

IUL

www.iul.com

Ομογενοποιητές Υπερήχων

BRANSON

www.bransonultrasonics.com

Ομογενοποιητές Υπερήχων

HIELSCHER

www.hielscher.com

Οξυγονόμετρα

CONSORT

www.consort.be

Παραγωγή Υπερκάθαρου νερού (Συστήματα)

LABCONCO

www.labconco.com

Πεχάμετρα

CONSORT

www.consort.be

Πιπέττες

JENCONS

www.jencons.co.uk

Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση Gels & Blots (Συστήματα)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση Gels & Blots (Συστήματα)

VILBER

www.vilber.com

Πρωτεομική Ανάλυση (Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Ραδιοχημικά

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Σήμανση & Ανίχνευση DNA & Πρωτεινών (Συστήματα
& Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Σύνθεση cDNA, PCR
& cDNA Cloning (Αντιδραστήρια)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Σύνθεση Πεπτιδίων - Οργανική Σύνθεση (Συστήματα)

AAPPTEC

www.aapptec.com

Υγρή Χρωματογραφία (Υλικά, Στήλες
& Συστήματα)

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Υδατόλουτρα -
Απλά & Ανακινούμενα

SELECTA

www.jpselecta.es

Φασματοφωτόμετρα

GE HEALTHCARE

www.gelifesciences.com

Φίλτρα Συμπύκνωσης Βιολογικών Υγρών

PROCHEM

www.prochem.com

Φούρνοι

SELECTA

www.jpselecta.es

Φυγοκεντρικοί Συμπυκνωτές

LABCONCO

www.labconco.com

Φυγόκεντροι

CENTURION SCIENTIFIC

www.centurionscientific.co.uk

Ψυγεία - Καταψύκτες

EVERMED

www.evermed.it

Ωσμόμετρα

GONOTEC

www.gonotec.com

In vitro συστήματα για κλινική διάγνωση και παρακολούθηση αλλεργιών, άσθματος και αυτοάνοσων νοσημάτων

PHADIA AB (πρώην Pharmacia Diagnostics AB)

www.phadia.com