προφίλ εταιρείας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προμήθεια, Εγκατάσταση, Επιστημονική & Τεχνική Υποστήριξη εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων και αναλώσιμων σε Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Γ.ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1979 σαν μία μικρή προσωπική επιχείρηση και εξελίχθηκε στην Γ.ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΕΠΕ η οποία σήμερα είναι πιστοποιημένη κατα EN ISO 90001:2000 & EN ISO 13485:2000, με βασική φιλοσοφία την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στα εργαστήρια χημικής ανάλυσης και βιοτεχνολογίας.

Πολύ σύντομα κατάφερε να καθιερωθεί στο χώρο σαν δυναμική και αξιόπιστη παρουσία, κυρίως λόγω:
 • της θέσπισης αυστηρών κριτηρίων στην επιλογή των προς αντιπροσώπευση κατασκευαστικών Οίκων, σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των προϊόντων τους και στη δυνατότητα παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης
 • της αυστηρής επιλογής και της κατάλληλης εκπαίδευσης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού
 • της συνέπειας στους χρόνους παράδοσης
 • της ευελιξίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών κάθε εργαστηρίου


ΔΟΜΗ

 • » Τμήμα Πωλήσεων, Επιστημονικής Υποστήριξης & Εφαρμογών
  Στο τμήμα απασχολούνται σήμερα 5 άτομα (Χημικός, Βιοχημικός, 2 Βιολόγοι και Χημικός Μηχανικός). Το τμήμα, παράλληλα με τις πωλήσεις, ασχολείται τόσο με την βασική εκπαίδευση των χειριστών όσο και με την πλήρη ανάπτυξη μεθόδων που αφορούν τα αναλυτικά και διαγνωστικά προϊόντα που διακινεί. Το προσωπικό του Τμήματος εκπαιδεύεται τακτικά στα Κέντρα Ερευνών και Εκπαίδευσης των κατασκευαστικών Οίκων και συμμετέχει σε εξειδικευμένα σεμινάρια εξασφαλίζοντας έτσι συνεχή ενημέρωση στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές.


 • » Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
  Στο τμήμα απασχολούνται σήμερα 2 μηχανικοί τεχνολογίας ιατρικών οργάνων, κατάλληλα εκπαιδευμένοι και με μακρόχρονη εμπειρία. Η εμπειρία του προσωπικού και ο υψηλός βαθμός οργάνωσης του τμήματος εξασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.


 • » Τμήμα Παραγγελιών : 2 άτομα.


 • » Λογιστήριο : 2 άτομα.


 • » Γραμματεία : 3 άτομα.


 • » Τμήμα Διακίνησης Προϊόντων
  Στο τμήμα απασχολούνται σήμερα 3 άτομα, ένα ως υπεύθυνο αποθήκης και δύο για εξωτερικές εργασίες


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 60% του κύκλου εργασιών αποδίδεται στα Νοσοκομεία, το 20% στα Ερευνητικά Κέντρα, το 10% στα Πανεπιστήμια και το 10% στη Βιομηχανία.

Η επιχείρηση είναι οικονομικά αυτάρκης, βασίζεται σε ίδια κεφάλαια και καθόλου σε εξωτερικό δανεισμό και είναι σε θέση να αναλάβει υποχρεώσεις χωρίς το ρίσκο της τραπεζικής εξάρτησης.

ΔΙΚΤΥΟ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιχείρηση στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 1000m², στην Αθήνα. Το κτίριο περιλαμβάνει και αποθήκες στις οποίες διατηρείται επαρκής παρακαταθήκη αναλωσίμων, αντιδραστηρίων και ανταλλακτικών.

Διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων γραφείων στις μεγαλύτερες πόλεις (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.