αντιπροσωπευόμενοι οίκοι

AAPPTEC

 • Συστήματα Σύνθεσης Πεπτιδίων & Οργανικής Σύνθεσης

APPLIED MICROARRAYS

 • Πλακίδια & Αντιδραστήρια Μικροσυστοιχιών

BERTHOLD Technologies

 • Microplate readers
 • Luminometers
 • Radio Isotope Detectors
 • Imaging Systems.

BIACORE

 • Βιοαισθητήρες (SPR)

BIOCHROM

 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Ανάλυσης Αμινοξέων

BIO-NOBILE

 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Απομόνωσης DNA, RNA & Πρωτεινών (Μαγνητικός Διαχωρισμός)

BRANSON

 • Λουτρά Υπερήχων
 • Ομογενοποιητές Υπερήχων

CENTURION SCIENTIFIC

 • Φυγόκεντροι

CONSORT

 • Αγωγιμόμετρα
 • Αναλυτές Ιόντων
 • Οξυγονόμετρα
 • Πεχάμετρα

DAKO

 • Συστήματα Κυτταρομετρίας Ροής

EQUIPAR

 • Αντιδραστήρια ELISA

EVERMED

 • Ψυγεία - Καταψύκτες

FUNGILAB

 • Ιξωδόμετρα

GE HEALTHCARE Life Sciences (πρώην AMERSHAM BIOSCIENCES)

 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Κυτταρικής Ανάλυσης
 • Συστήματα Drug Screening
 • Αντιδραστήρια ELISA
 • Αντιδραστήρια PCR
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Ανάλυσης Αλληλουχίας DNA
 • Αντιδραστήρια Απομόνωσης Νουκλεικών Οξέων
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Διαχωρισμού Κυττάρων
 • Ένζυμα (Restriction, Modifying)
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Ηλεκτροφόρησης DNA & Πρωτεινών
 • Αντιδραστήρια Μικροσυστοιχιών
 • Συστήματα Ποιοτικής & Ποσοτικής Ανάλυσης Gels & Blots
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Πρωτεομικής Ανάλυσης
 • Ραδιοχημικά
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Σήμανσης & Ανίχνευσης DNA & Πρωτεινών
 • Αντιδραστήρια Σύνθεσης cDNA, PCR & cDNA Cloning
 • Υλικά, Στήλες & Συστήματα Υγρής Χρωματογραφίας
 • Φασματοφωτόμετρα

GONOTEC

 • Ωσμόμετρα

HIDEX

 • Συστήματα ανάγνωσης Μικροπλακών (ELISA-Φθορισμός-Φωταύγεια)

HIELSCHER

 • Ομογενοποιητές Υπερήχων

IUL

 • Ομογενοποιητές Stomacher

JENCONS

 • Πιπέττες
 • Συστήματα Απόσταξης Νερού

KERN

 • Ζυγοί

KNF

 • Αντλίες Κενού

LABCONCO

 • Λυοφιλοποιητές
 • Συστήματα Παραγωγής Υπερκάθαρου νερού
 • Φυγοκεντρικοί Συμπυκνωτές

PBI INTERNATIONAL

 • Συστήματα Αποστείρωσης & Διανομής Θρεπτικών Υλικών
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Δειγματοληψίας Αέρα για Μικροβιολογικό Έλεγχο
 • Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης (μικροί)

PEPROTECH

 • Ανασυνδυασμένα Αντιγόνα

PEQLAB

 • Αντιδραστήρια Απομόνωσης DNA/RNA
 • Mάρτυρες DNA/RNA/Πρωτεινών
 • Αντιδραστήρια & Σωληνάρια PCR
 • Συστήματα & Αντιδραστήρια Ηλεκτροφόρησης DNA & Πρωτεινών
 • Θερμικοί Κυκλοποιητές (PCR)

PHADIA AB (ΠΡΩΗΝ PHARMACIA DIAGNOSTICS AB)


 • In vitro συστήματα για κλινική διάγνωση και παρακολούθηση αλλεργιών, άσθματος και αυτοάνοσων νοσημάτων

PROCHEM

 • Φίλτρα Συμπύκνωσης Βιολογικών Υγρών

SELECTA

 • Ανακινητήρες - Αναδευτήρες
 • Επωαστήρες με Ανακίνηση
 • Επωαστικοί Κλίβανοι - Απλοί & Ψυχόμενοι
 • Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης (μεγάλοι)
 • Λουτρά Υπερήχων
 • Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια
 • Υδατόλουτρα - Απλά & Ανακινούμενα
 • Φούρνοι

SOUTHERN BIOTECH

 • Αντισώματα

TEKNOLABO

 • Συστήματα Αποστείρωσης & Διανομής Θρεπτικών Υλικών

TELSTAR

 • Θάλαμοι Νηματικής Ροής Αέρα

VILBER

 • Λάμπες & Τράπεζες UV
 • Συστήματα Ποιοτικής & Ποσοτικής Ανάλυσης Gels & Blots